Sammanfattning av Migrationsöverdomstolens dom den 27 februari 2019 i mål UM 1349-18

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.

Se Migrationsverkets sammanfattning under bilagor.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-02-27
Dokumentnr:
42972
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Sammanfattning av Migrationsöverdomstolens dom den 27 februari 2019 i mål UM 1349-18,
2019-02-27
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Non-refoulement, Praxis, Utvisning, Beviskrav, Identitet, Migrationsöverdomstolen, Medborgarskap, Skyddsskäl, Skyddsbehov, Asyl

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Bevisvärdering
Riskbedömning
Trovärdighet