Enkel sökning


Lär dig mer om sökteknik genom att använda sökhjälpen.

Använd "Detaljerad sökning" för mer precisa och avancerade sökningar. Du kan även söka på t.ex. engelska för att få fler träffar.

Lifos publicerar primärt landinformation på skandinaviska språk och engelska. Landinformation på fler språk finns tillgänglig via bland annat följande databaser:

Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.

 
 
 
Nr
Visar 21 - 30 av 95
Relevans
Sortera på:


 
21.
Cuba. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2008-01-31 Dokumentnr: 17933
 


 
22.
Pakistan. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2004-01-29 Dokumentnr: 10546
 


 
23.
Medborgarskap. Landöversikt Afghanistan
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2004-02-24 Dokumentnr: 14266
 


 
24.
Nederländerna. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2012-05-10 Dokumentnr: 27537
 


 
25.
 


 
26.
Canada. Medborgarskap.
Källa: Statens invandrarverk. SIV Upphovsdatum: 1979-05-01 Dokumentnr: 2346
 


 
27.
 


 
28.
Filippinerna. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2010-10-07 Dokumentnr: 23672
 


 
29.
Cambodja (tidigare Kampuchea). Medborgarskap.
Källa: Statens invandrarverk. SIV Upphovsdatum: 1989-08-01 Dokumentnr: 2345
 


 
30.
Luxemburg. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2009-02-01 Dokumentnr: 20272
 


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.