Om rättsfallssamling

Lifos rättsfallssamling samlar de viktigaste avgörandena från de instanser som är vägledande för domstolar och myndigheter i den svenska migrationsprocessen. Samlingen är inte uttömmande utan innehåller avgöranden som bedöms vara centrala för migrationsprocesserna. Det handlar i första hand om vägledande avgöranden men även notisfall publiceras vid behov.

Lista på teman och underkategorierPDF

RasbegreppetPDF

Läsanvisningar:

Allmänt om Lifos rättsfallssamlingPDF
EU-domstolenPDF
EuropadomstolenPDF
FN:s kommitté mot tortyrPDF
FN:s kommitté för de mänskliga rättigheternaPDF
MigrationsöverdomstolenPDF

Sökhjälpöppnas i nytt fönster