Om rättsfallssamling

Lifos rättsfallssamling samlar de viktigaste avgörandena från de instanser som är vägledande för domstolar och myndigheter i den svenska migrationsprocessen. Samlingen är inte uttömmande utan innehåller avgöranden som bedöms vara centrala för migrationsprocesserna. Det handlar i första hand om vägledande avgöranden men även notisfall publiceras vid behov.

Lista på teman och underkategorier Pdf, 95.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rasbegreppet Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Läsanvisningar:

Allmänt om Lifos rättsfallssamling Pdf, 141.7 kB, öppnas i nytt fönster.
EU-domstolen Pdf, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Europadomstolen Pdf, 132.9 kB, öppnas i nytt fönster.
FN:s kommitté mot tortyr Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster.
FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.
Migrationsöverdomstolen Pdf, 40.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.