Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för besök - RS/001/2024 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version 1.0 som fastställdes 2024-01-15.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2024-05-17
Dokumentnr:
48364
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för besök - RS/001/2024 (version 2.0),
2024-05-17
 

Ämnesord:

Praxis, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Besök, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav