Rättsligt ställningstagande. Överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - RS/003/2021 (version 3.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 2.0 som fastställdes 2023-03-30.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-05-15
Dokumentnr:
47410
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - RS/003/2021 (version 3.0),
2023-05-15
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Överklagande, Utlänningslag, Dublinförordningen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Inhibition, Överföring