Rättsligt ställningstagande. Kvalitetskrav på offentliga biträden - RS/021/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2023-02-10
Dokumentnr:
47169
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Kvalitetskrav på offentliga biträden - RS/021/2020 (version 2.0),
2023-02-10
 

Ämnesord:

Praxis, Utbildning, Offentligt biträde, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer