Afghanistan: MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor samt de facto-statens rättskipning

Denna rapport/lägesanalys har tagits fram på förfrågan av Migrationsverkets rättsavdelning med anledning av utvecklingen av människorättsläget i Afghanistan under 2022. I rapporten beskrivs övergripande trender med ett särskilt fokus på kvinnor och flickor, vars fri- och rättigheter i synnerhet varit föremål för allt fler inskränkningar under året. Rapporten tar också upp tendenser gällande de facto-statens agerande och styrning samt belyser aspekter av talibanrörelsens rättskipning och ideologiska grund.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2022-11-28
Dokumentnr:
46936
 
Referens:
Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Afghanistan: MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor samt de facto-statens rättskipning,
2022-11-28
 

Ämnesord:

Barn, Afghanistan, Talibaner, Tortyr, Rättssäkerhet, Yttrandefrihet, Kvinnor, Väpnad konflikt, Hazarer, Rättsväsen, Församlingsfrihet, Dödsstraff, Arresteringar, Shiamuslimer, Humanitär situation, Väpnade grupper, Salafism, NRF, Islamiska Staten