Rättsligt ställningstagande. Afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/087/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2021-10-11.

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-06-08
Dokumentnr:
46515
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/087/2021 (version 2.0),
2022-06-08
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Afghanistan, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer