Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020 (version 3.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version med samma beteckning som fastställdes 2021-07-20.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-02-18
Dokumentnr:
46195
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020 (version 3.0),
2022-02-18
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Hälsa, Sjukvård, Utlänningslag, Beviskrav, Europadomstolen, Europakonventionen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Utredningsansvar, Artikel 3