Migrationsöverdomstolens dom den 9 juli 2021 i MIG 2021:15 (UM 2383-21)

Det finns förutsättningar att förordna ett offentligt biträde för en utlänning som är utvisad av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl när ansökan ska prövas enligt 12 kap. 19 b § fjärde stycket utlänningslagen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2021-07-09
Dokumentnr:
45701
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 9 juli 2021 i MIG 2021:15 (UM 2383-21),
2021-07-09
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Tema:
Utvisning på grund av brott

Underkategori:
Offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde