Rättsligt ställningstagande. Ett effektivt myndighetsskydd - RS/068/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 17/2017 som fastställdes 2017-05-11.
 
 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-29
Dokumentnr:
45491
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Ett effektivt myndighetsskydd - RS/068/2021 ,
2021-04-29
 

Ämnesord:

Praxis, Omedelbar verkställighet, Lagstiftning, Utlänningslag, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer