Rättsligt ställningstagande. Registrering av identitetsuppgifter - RS/063/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version RCI 03/2013 som fastställdes 2013-02-27.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-23
Dokumentnr:
45475
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Registrering av identitetsuppgifter - RS/063/2021 ,
2021-04-23
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Barnets bästa, Folkbokföring, Överklagande, Födelsebevis, Utlänningslag, Registrering, Namn, Åldersbestämning, Beviskrav, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer