Rättsligt ställningstagande. Bevisvärdet av palestinska 00-pass - RS/047/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter tidigare version SR 07/2020 som fastställdes 2020-03-03.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-31
Dokumentnr:
45388
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bevisvärdet av palestinska 00-pass - RS/047/2021,
2021-03-31
 

Ämnesord:

Palestinier, Praxis, Pass, Lagstiftning, Statslösa, Palestinska myndigheten, Utlänningslag, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Bevisvärde