Rättsligt ställningstagande. Vilka förvarsbeslut som är bärare av tvångsåtgärden - RS/044/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter tidigare version SR 10/2017 som fastställdes 2017-04-03.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-31
Dokumentnr:
45385
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Vilka förvarsbeslut som är bärare av tvångsåtgärden - RS/044/2021,
2021-03-31
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Förvar, Utlänningslag, Tvångsåtgärder, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Förvarsbeslut