Rättsligt ställningstagande. Dublinförordningens övertagande och återtagandeförfarande - RS/043/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat RCI 30/2011 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-29
Dokumentnr:
45384
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Dublinförordningens övertagande och återtagandeförfarande - RS/043/2021,
2021-03-29
 

Ämnesord:

Praxis, Återtagande, Lagstiftning, Utlänningslag, Dublinförordningen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer