Rättsligt ställningstagande. Utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden - RS/029/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 19/2019 som fastställdes 2019-06-27. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-12
Dokumentnr:
45320
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden - RS/029/2021 ,
2021-03-12
 

Ämnesord:

Praxis, Medborgarskap, Hemvist, Utredning, Språkanalyser, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer