Rättsligt ställningstagande. Möjligheten att beviljas ställning som varaktigt bosatt när personen saknar egen försörjning - RS/019/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 12/2018 som fastställdes 2018-03-28.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-25
Dokumentnr:
45293
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Möjligheten att beviljas ställning som varaktigt bosatt när personen saknar egen försörjning - RS/019/2021 ,
2021-02-25
 

Ämnesord:

Praxis, Tredjelandsmedborgare, Varaktigt bosatta, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav