Rättsligt ställningstagande. Daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac - RS/017/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 41/2017 som fastställdes 2017-12-19.
 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-25
Dokumentnr:
45291
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac - RS/017/2021 ,
2021-02-25
 

Ämnesord:

Asylsökande, Praxis, Barn, Lagstiftning, Fingeravtryck, Åldersbestämning, EURODAC, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer