Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 februari 2021 i mål nr UM 840-21

I 29 § första stycket lag (1911:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) föreskrivs bl.a. att trots att en person vårdas enligt LPT får verkställighet av beslut om av- eller utvisning ske om det begärs av den myndighet som ska verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Migrationsöverdomstolen uttalar att motsvarande även bör gälla i fråga om överföring enligt Dublinförordningen. Att en utlänning är föremål får vård enligt LPT medför vidare inte hinder mot att ett beslut om förvar fattas, då verkställighet av beslutet inte sker under den tid vården pågår.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2021-02-01
Dokumentnr:
45252
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 februari 2021 i mål nr UM 840-21,
2021-02-01
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Tvångsmedel, Överföring, Dublinförordningen, Förvar, Återvändande, Migrationsöverdomstolen, Förvarsbeslut, Psykiatrisk vård

Tema:
Förvar

Underkategori:
Verkställighetsärende