Rättsligt ställningstagande. Förvar i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas - RS/004/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter tidigare version SR 09/2019 som fastställdes 2019-04-04.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-18
Dokumentnr:
45250
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Förvar i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas - RS/004/2021,
2021-02-18
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Dublinförordningen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer