Landinformation: Inrikesflyg i Afghanistan (version 4.0)

Rapporten syftar till att ge Migrationsverkets prövningsverksamhet en överblick över inrikes civil flygtrafik i Afghanistan, med information om flygplatser, flygbolag och destinationer. Internationell civil flygtrafik berörs endast kortfattat.

Rapporten är främst avsedd att ge vägledning till vidare efterforskning av aktuell informat-ion om destinationer och avgångar vid ett givet tillfälle. Efterforskningarna görs lämpligen bland annat genom de länkar som redovisas i rapporten.

För närvarande är det två flygbolag som bedriver kommersiell flygtrafik i Afghanistan: statliga Ariana Afghan Airlines och privatägda Kam Air. Det är viktigt att observera att flygtidtabeller i Afghanistan är föränderliga och att flygbolagen inte alltid har uppdaterad information om destinationer och avgångar på sina webbplatser. Reguljär flygtrafik från Kabul till Herat, Mazar-e Sharif respektive Kandahar har emellertid mer eller mindre konti-nuerligt existerat under en längre tid, medan avgångar till mindre destinationer varierat över tid och därför är svåra att uttala sig om.

Denna rapport är en uppdatering av Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan som uppdaterats vid flera tillfällen sedan den första gången publicerades 2016. 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2021-02-17
Dokumentnr:
45248
 
Referens:
Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Landinformation: Inrikesflyg i Afghanistan (version 4.0),
2021-02-17
 

Ämnesord:

Återvändande, Afghanistan, Flyg, Resvägar