Migrationsöverdomstolens dom den 10 november 2020 i UM 2475-20

Fråga om förhållandet mellan Högsta domstolen/regeringens bedömning  i en fråga om utlämning och Migrationsverket/migrationsdomstolens prövning i en asylansökan.

I ärendet hade Högsta domstolen i ett ärende om utlämning enligt lagen (1957:668) utlämning för brott bedömt att en utlämning av personen till dennes hemland var oförenlig med artikel 3 Europakonventionen. Regeringen hade därefter avslagit begäran om utlämning.

Migrationsöverdomstolens beslut om återförvisning i det aktuella ärendet är inte prejudicerande i sig men domstolen uttalar sig om förhållandet mellan Högsta domstolens/regeringens bedömning och Migrationsverkets/migrationsdomstolens prövning.

Migrationsverket och migrationsdomstolarna är inte bundna av Högsta domstolens eller regeringens beslut i ärenden om utlämning, utan ska göra en självständig bedömning av underlaget i det enskilda fallet. För det fall Högsta domstolen och regeringen har beslutat i en fråga om utlämning, ingår deras bedömning i underlaget för Migrationsverket eller migrationsdomstol.  

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-11-10
Dokumentnr:
44989
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 10 november 2020 i UM 2475-20 ,
2020-11-10
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Muntlig förhandling, Praxis, Utlämning, Utredningsansvar, Europakonventionen, Migrationsöverdomstolen, Skyddsskäl

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Riskbedömning

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Utredningsansvar