Migrationsöverdomstolens avgörande den 19 mars 2020 i mål nr UM 20231-19

Migrationsdomstolen har ifrågasatt tillförlitligheten i de uppgifter den enskilde har lämnat och underlåtit att kalla till muntlig förhandling utan att sådant utrymme förelåg. Det framgick inte heller om domstolen hade lagt den landinformation som åberopats av parterna till grund för sin bedömning eller om domstolen hade hämtat stöd i annan landinformation.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-03-19
Dokumentnr:
44223
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 19 mars 2020 i mål nr UM 20231-19,
2020-03-19
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Muntlig förhandling, Praxis, Processuella frågor, Trovärdighet, Utredningsansvar, Värdering av landinformation, Handläggningsbrister, Kommunicering, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolar, Skyddsskäl, Återförvisning, Asyl

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Kommunicering
Muntlig förhandling
Utredningsansvar

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Trovärdighet