Lifosrapport: Kamerun - den anglofona krisen. Stridigheter och andra motsättningar mellan statsmakten och den engelskspråkiga minoriteten (version 1.0)

Den här rapporten ger en översikt av den s.k. anglofona krisen i Kamerun och syftar särskilt till att belysa säkerhetssituationen i berörda områden, dvs. i huvudsak de anglofona regionerna. Rapporten behandlar även krisens påverkan på civilbefolkningen och människorättssituationen, samt ger en bakgrund om krisens rötter. Rapporten är i huvudsak baserad på öppna elektroniska källor.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-05-27
Dokumentnr:
43151
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Kamerun - den anglofona krisen. Stridigheter och andra motsättningar mellan statsmakten och den engelskspråkiga minoriteten (version 1.0),
2019-05-27
 

Ämnesord:

Flyktingar, Konflikter, Separatism, Militären, Internflyktingar, Kamerun, Kamerunare, Separatister