Temarapport: Afghanistan - Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier, situationen för kvinnor, barn, hazarer samt internflykt (version 1.0)

Rapporten ger en lägesbild och analys av situationen i Afghanistan.

Rapporten avgränsas till att avhandla aktuella mönster avseende säkerhetsläget; exempel på vissa potentiellt utsatta personkategorier; läget för kvinnor, barn och hazarer; samt situationen för internflyktingar. För information avseende landets rätts- och säkerhetssektor, övriga minoriteter, etc. hänvisas till Lifos Landanalys för Afghanistan av den 23 april 2015.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-09-29
Dokumentnr:
38241
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Afghanistan - Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier, situationen för kvinnor, barn, hazarer samt internflykt (version 1.0),
2016-09-29
 

Ämnesord:

Barn, Säkerhet, Afghanistan, Kvinnor, Hazarer, Internflyktingar, Väpnade grupper, Taliban, Islamiska Staten