Migrationsöverdomstolens avgörande den 19 april 2016, (UM 4563-15, MIG 2016:9)

Migrationsöverdomstolen bedömer att det inte ska vara möjligt att bevilja ett uppehållstillstånd grundat på anknytning till en person som har uppehållsrätt.

 

Ett utländskt barn ansöker om uppehållstillstånd. Fråga om barnets föräldrar, som har uppehållsrätt i Sverige, kan vara anknytningspersoner enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 a utlänningslagen.

Migrationsöverdomstolen konstaterar först att domstolen tidigare har gjort olika tolkningar av om uppehållstillstånd kan grundas på en anhörig som har uppehållsrätt. Domen avgjordes av Migrationsöverdomstolen i förstärkt sammansättning enligt 16 kap. 3 § utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen redogör för förarbetena [1] till bestämmelserna om uppehållsrätt i 3 a kap. och bestämmelserna i 5 kap. 3 § utlänningslagen om uppehållstillstånd.

Den av lagstiftaren valda systematiken i utlänningslagen för att garantera rätten för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att uppehålla sig i Sverige talar enligt Migrationsöverdomstolen för att det inte ska vara möjligt för en person med uppehållsrätt att utgöra anknytningsperson för en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen.Bestämmelserna om uppehållsrätt i 3 a kapitlet bildar därtill ett eget självständigt regelsystem. Dessutom kan förutsättningarna för uppehållsrätt förändras från en dag till en annan medan ett uppehållstillstånd måste löpa ut eller återkallas för att inte gälla.

Om en EES-medborgares familjemedlem skulle kunna härleda en rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning från en person med uppehållsrätt, skulle familjemedlemmen ges en mer beständig rätt att vistas i Sverige än den som tillkommer anknytningspersonen själv. Detta kan, enligt Migrationsöverdomstolen, inte ha varit lagstiftarens avsikt.

Migrationsöverdomstolen kommer slutligen fram till att ett utländskt barn inte kan beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en förälder som har uppehållsrätt men inte uppehållstillstånd, eftersom en sådan person inte kan vara anknytningsperson. 

 


 

[1] Prop. 2005/06:72, prop. 2005/06:77 samt prop. 2013/14:81 och prop. 2013/14:82.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2016-04-19
Dokumentnr:
37240
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 19 april 2016, (UM 4563-15, MIG 2016:9) ,
2016-04-19
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Uppehållstillstånd, EES-medborgare, Uppehållsrätt, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till förälder, Anknytningsperson, Praxis, Uppehållsrätt, Migrationsöverdomstolen, EES medborgare, Uppehållstillstånd

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytningsperson
Anknytning till barn/förälder