Temarapport: Ryssland - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.0)

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den ryska medborgarskapslagstiftningen och relaterat förfarande, det ryska folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-01-15
Dokumentnr:
36676
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Ryssland - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.0),
2016-01-15
 

Ämnesord:

Ryssland, Dokument, Pass, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Folkbokföring, Korruption, Dokumentlöshet, Födelsebevis, Militärbok, Identitetskort, Äktenskapsbevis, Registrering, Dödsattester, Militärkort, Identitetshandlingar