Migrationsöverdomstolens avgörande den 27 januari 2016, (mål nr UM 7849-15)

En person som bedöms ha dubbelt medborgarskap ska prövas mot båda dessa länder. Det är därmed inte aktuellt att bedöma ett av länderna som ett säkert tredjeland.

Migrationsverket hade bedömt att en man hade dubbelt medborgarskap i både Syrien och Libanon och prövat hans ansökan i sak mot båda dessa länder. Beslutet resulterade i utvisning till Libanon. Migrationsdomstolen prövade endast ansökan mot Syrien och konstaterade att det efter att det har skett en materiell prövning mot medborgarskapslandet, saknas det enligt praxis möjlighet att avslå en ansökan med hänvisning till ett säkert tredjeland.

Migrationsöverdomstolen konstaterade att migrationsdomstolen i sin prövning hade utgått från att Migrationsverket hade avslagit ansökan mot Libanon med hänvisning till att detta var ett säkert tredjeland enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 UtlL, trots att verket inte gjort någon sådan prövning. Migrationsdomstolen hade underlåtit att pröva frågan om mannen även är medborgare i Libanon och i förekommande fall pröva hans asylskäl även mot detta land. Detta utgjorde en så allvarlig brist att målet återförvisades till domstolen för ny handläggning.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2016-01-27
Dokumentnr:
36669
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 27 januari 2016, (mål nr UM 7849-15),
2016-01-27
 

Ämnesord:

Praxis, Dubbelt medborgarskap, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Dubbelt medborgarskap, Flera länder, Migrationsöverdomstolen, Säkert tredjeland

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Flera länder