Landanalys Afghanistan (version 1.0)

Denna landanalys har tidigare publicerats som bilaga till rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan – SR 24/2015,

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-04-23
Dokumentnr:
35719
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Landanalys Afghanistan (version 1.0),
2015-04-23
 

Ämnesord:

Minoriteter, Återvändande, Säkerhet, Afghanistan, Talibaner, Kvinnor, Etniska grupper, Väpnad konflikt, Religiösa grupper, Sociala förhållanden, Flyg, Hazarer, Rättsväsen, Internflyktingar, Journalister, Resvägar, Tvångsäktenskap, Provinser, Kuchis, Ensamkommande barn, HBTQ, Myndighetsskydd, Barnhem