Migrationsöverdomstolens avgörande den 11 juni 2012 (mål nr UM 9681-10), MIG 2012:9

Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland i 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen får en asylansökan avvisas. Om asylansökan inte avvisas ska en prövning ske i enlighet med utlänningens ansökan och med tillämpning av de regler som gäller för sådan prövning.

I den första bilagan hittar du domen och i den andra finns Migrationsverkets kommentar.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2012-06-11
Dokumentnr:
27741
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 11 juni 2012 (mål nr UM 9681-10), MIG 2012:9,
2012-06-11
 

Ämnesord:

Flyktingar, Asylsökande, Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Nigeria, Avvisning, Barn, Senegal, Tredjeland, Asylprocessen, Avslag, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Skyddsskäl

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Asylprocedurdirektivet, Nigeria, Praxis, Barn, Migrationsöverdomstolen, Säkert tredjeland, Skyddsskäl, Flyktingar, Senegal

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Säkert tredjeland