Migrationsöverdomstolens avgörande den 12 december 2007 (mål nr UM 2140-07), MIG 2007:54

En utlänning som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka, vägrades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd redan på den grunden av att han saknade pass.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2007-12-12
Dokumentnr:
17730
 
Referens:
Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 12 december 2007 (mål nr UM 2140-07), MIG 2007:54,
2007-12-12
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Uppehållstillstånd, Anknytning till make/maka/sambo, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Passkrav, Migrationsöverdomstolen, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Pass, Anknytning

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Passkrav