Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen - RS/003/2022 (version 3.0)