Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen - RS/003/2022 (version 3.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter version 2.0 som fastställdes 2022-12-28.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2024-02-02
Dokumentnr:
48052
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen - RS/003/2022 (version 3.0),
2024-02-02
 

Ämnesord:

Praxis, Ukraina, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer