Rättsligt ställningstagande. Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd - RS/084/2021 (version 6.0)