Rättsligt ställningstagande. Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd - RS/084/2021 (version 6.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 5.0 som fastställdes 2023-02-03.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-12-22
Dokumentnr:
47120
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd - RS/084/2021 (version 6.0),
2023-12-22
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Lagstiftning, Vandel, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav