Rättsligt ställningstagande. Kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - RS/037/2021 (version 6.0)