Rättsligt ställningstagande. Kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - RS/037/2021 (version 6.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 5.0 som fastställdes 2023-06-30.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-07-12
Dokumentnr:
47571
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - RS/037/2021 (version 6.0),
2023-07-12
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Anknytning, Barn, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Beviskrav, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer