Rättsligt ställningstagande. Tillfälligt skydd, asyl och avslag i ärenden om uppehållstillstånd samt frågan om verkställighet för personer från Ukraina - RS/004/2022 (version 2.0)