Rättsligt ställningstagande. Tillfälligt skydd, asyl och avslag i ärenden om uppehållstillstånd samt frågan om verkställighet för personer från Ukraina - RS/004/2022 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2022-03-09.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-11-24
Dokumentnr:
46890
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillfälligt skydd, asyl och avslag i ärenden om uppehållstillstånd samt frågan om verkställighet för personer från Ukraina - RS/004/2022 (version 2.0),
2022-11-24
 

Ämnesord:

Verkställighet, Asylsökande, Praxis, Ukraina, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer