Rättslig kommentar angående förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar - RK/001/2020