Rättslig kommentar angående förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar - RK/001/2020

Kommentaren ersätter tidigare meddelat SR 05/2020 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-07-02
Dokumentnr:
44644
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar - RK/001/2020,
2020-07-02
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Förvar, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Återvändandedirektivet