Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0)