Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0)

Syftet med denna analys är att beskriva den senaste händelseutvecklingen i Irak till stöd för strategiskt och operativt beslutsfattandet inom Migrationsverket. Utvecklingen behandlas med förbehållet att situationen snabbt kan förändras och underlaget behöva revideras. Frånvaron av officiella siffror för antalet skadade, döda och på kort sikt dåliga verifieringsmöjligheter medför en naturlig osäkerhet i den information och de slutsatser som presenteras nedan.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2019-12-02
Dokumentnr:
43858
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0),
2019-12-02
 

Ämnesord:

Irakier, Politisk utveckling, Säkerhet, Politisk opposition, Politiska rättigheter, Politiska fångar, Demonstrationer, Irak, Rörelsefrihet, Säkerhetsstyrkor, Skyddsbehövande, Journalister, Skyddsbehov, Väpnade grupper, Bagdad, Media, Skyddsskäl