Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0)

Syftet med denna analys är att beskriva den senaste händelseutvecklingen i Irak till stöd för strategiskt och operativt beslutsfattandet inom Migrationsverket. Utvecklingen behandlas med förbehållet att situationen snabbt kan förändras och underlaget behöva revideras. Frånvaron av officiella siffror för antalet skadade, döda och på kort sikt dåliga verifieringsmöjligheter medför en naturlig osäkerhet i den information och de slutsatser som presenteras nedan.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-12-02
Dokumentnr:
43858
 
Referens:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0),
2019-12-02
 

Ämnesord:

Irakier, Politisk utveckling, Säkerhet, Politisk opposition, Politiska rättigheter, Politiska fångar, Demonstrationer, Irak, Rörelsefrihet, Säkerhetsstyrkor, Skyddsbehövande, Journalister, Skyddsbehov, Väpnade grupper, Bagdad, Media, Skyddskäl