Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Vitryssland. Medborgarskap

Lag 1991-10-18. Ikraftträdande 1991-12-01

Myndighetsålder 18 år

Förvärv genom födelse

Barn förvärvar vitryskt medborgarskap om båda föräldrarna är vitryska medborgare.

Barn förvärvar medborgarskap i Vitryssland om en av föräldrarna är medborgare i Vitryssland när barnet föds samt en av följande förutsättningar är uppfyllda

  • Barnet föds i Vitryssland
  • Barnet föds utanför Vitryssland och en eller båda föräldrarna var permanent bosatt i Vitryssland.
  • Barnet föds utanför Vitryssland och föräldrarna skriftligen bestämmer att barnet skall ha medborgarskap i Vitryssland.
  • Oavsett var barnet föds, om den andre föräldern är statslös eller okänd.

Barn som föds i Vitryssland och vars föräldrar är statslösa förvärvar vitryskt medborgarskap.

Barn som föds i Vitryssland och vars föräldrar är okända blir medborgare i Vitryssland.

Förvärv genom adoption

Barn under 16 år som adopteras av vitryska medborgare förvärvar vitryskt medborgarskap. Barn som adopteras av makar varav en är medborgare i Vitryssland och den andra är statslös blir vitrysk medborgare. Statslöst barn som adopteras av makar varav en är medborgare i Vitryssland blir vitrysk medborgare. För barn mellan 16 och 18 år krävs barnets samtycke.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap. Befrielse kan erhållas efter ansökan. Proceduren för befrielse är olika beroende på om personen har förvärvat ett annat lands medborgarskap eller om han inte har gjort det. Den som redan har förvärvat ett annat lands medborgarskap kan genom vitrysk ambassad/konsulat avsäga sig sitt vitryska medborgarskap.

Särskilda bestämmelser för barn saknas.

Förlust som biperson

Barn under 16 år förlorar sitt medborgarskap tillsammans med föräldrarna. Om en förälder behåller sitt vitryska medborgarskap behåller normalt även barn under 16 år sitt vitryska medborgarskap. Barnet kan dock befrias efter ansökan från föräldrarna. För barn mellan 16 och 18 år krävs barnets samtycke.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6821
 
Referens:
Migrationsverket,
Vitryssland. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Vitryssland, Vitryssar, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap