Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Tunisien. Medborgarskap

Lag 1963-02-28. Ikraftträdande

Myndighetsålder 20 år

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar tunisiskt medborgarskap om fadern är tunisisk medborgare, eller om modern är tunisisk medborgare och fadern är antingen okänd, statslös eller av okänd nationalitet.

Ett i Tunisien fött barn förvärvar också tunisiskt medborgarskap om modern är tunisisk medborgare och fadern har utländskt medborgarskap eller om fadern och farfadern är födda i Tunisien eller om föräldrarna är statslösa och bosatta i Tunisien sedan minst fem år eller om föräldrarna är okända.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Utländsk kvinna, som ingår äktenskap med tunisisk man, förvärvar därigenom tunisiskt medborgarskap, om hon enligt sitt hemlands lag genom ingående av äktenskap med utländsk medborgare förlorar sitt ursprungliga medborgarskap.

Självständig förlust

Myndig person som frivilligt förvärvar annat medborgarskap kan genom dekret befrias från tunisiskt medborgarskap.

Barn under 20 år kan inte självständigt förlora tunisiskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Genom dekret kan barn under 20 år förlora tunisiskt medborgarskap som biperson till föräldrarna, eller till fadern om modern inte är tunisisk medborgare. Barn kan också genom ett dekret förlora tunisiskt medborgarskap tillsammans med moder som är änka och som befrias från tunisiskt medborgarskap i samband med förvärv av annat medborgarskap.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6818
 
Referens:
Migrationsverket,
Tunisien. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Äktenskap, Tunisien, Tunisier