Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Senegal. Medborgarskap

Lag 1961-03-07. Ikraftträdande

Myndighetsålder 21 år

Förvärv genom födelsen

Barn fött i Senegal förvärvar senegalesiskt medborgarskap om någon av föräldrarna själv är född i landet.

Barn i äktenskap förvärvar senegalesiskt medborgarskap om fadern är senegalesisk medborgare eller om modern är senegalesisk medborgare och fadern är statslös eller har okänt medborgarskap.

Barn utom äktenskap förvärvar som regel senegalesiskt medborgarskap om någon av föräldrarna är senegalesisk medborgare.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Utländsk kvinna som ingår äktenskap med sengalesisk man förvärvar senegalesiskt medborgarskap såvida inte regeringen motsätter sig detta eller kvinnan före äktenskapets ingående förklarar att hon inte vill ha senegalesiskt medborgarskap.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap. Den som är underkastad militär tjänstgöringsplikt måste inhämta medgivande från regeringen för att senegalesiskt medborgarskap skall förloras vid förvärv av annat medborgarskap. Såvitt framgår av tillämpningen vid befrielseförfarandet kan ett sådant medgivande erhållas först efter förvärvet av utländskt medborgarskap. Omyndig som har dubbelt medborgarskap på grund av lag kan befrias från senegalesiskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Särskilda bestämmelser saknas.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6815
 
Referens:
Migrationsverket,
Senegal. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Äktenskap, Senegal, Senegaleser