Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Elfenbenskusten. Medborgarskap

Lag 1961-12-14 Ikraftträdande 1961-12-24

Myndighetsålder 21 år

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar ivorianskt medborgarskap om någon av föräldrarna är ivoriansk medborgare.

Förvärv genom adoption

Barn förvärvar ivorianskt medborgarskap om en av adoptivföräldrarna är ivoriansk medborgare.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Utländsk kvinna, som ingår äktenskap med ivoriansk man, förvärvar ivorianskt medborgarskap såvida inte regeringen motsätter sig detta eller kvinnan före äktenskapets ingående förklarar att hon inte vill ha ivorianskt medborgarskap.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap. Den som är underkastad militär tjänstgöringsplikt kan endast erhålla befrielse från ivorianskt medborgarskap genom beslut av regeringen. Ett sådant beslut kan sannolikt erhållas först efter förvärv av utländskt medborgarskap. Befrielsen inträder genom utfärdandet av ett särskilt dekret härom.

Omyndig, som har dubbelt medborgarskap på grund av lag, kan på ovan angivet sätt befrias från ivorianskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Särskilda bestämmelser saknas.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6768
 
Referens:
Migrationsverket,
Elfenbenskusten. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Elfenbenskusten, Ivorianer