Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Angola. Medborgarskap

Lag 1991-05-11

Myndighetsålder 18 år

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar angolanskt medborgarskap om någon av föräldrarna är angolansk medborgare.

Förvärv genom adoption

Barn förvärvar angolanskt medborgarskap om någon av adoptivföräldrarna är angolansk medborgare.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Utländsk man eller kvinna som ingår äktenskap med angolansk medborgare förvärvar angonlanskt medborgarskap om förlust sker av det utländska medborgarskapet.

Självständig förlust

Förlust av medborgarskapet inträder inte automatiskt. Beslut härom fattas av justitieministern sedan sökanden styrkt att han förvärvat utländskt medborgarskap.

Bestämmelser om barns förlust av angolanskt medborgarskap saknas.

Förlust som biperson

Bestämmelser saknas.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6761
 
Referens:
Migrationsverket,
Angola. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Angola, Angolaner, zxcext