Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Frankrike. Medborgarskap

 

Lag 1973-01-09

Myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1973-01-10

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar franskt medborgarskap om båda föräldrarna eller en av dem är fransk medborgare.

Självständig förlust

Förlust av medborgarskapet inträder inte automatiskt

Genom europarådskonventionen av den 6 maj 1963, som
bl.a. Sverige och Frankrike har ratificerat, förlorar emellertid en myndig person sitt franska medborgarskap genom förvärv av bl.a. svenskt medborgarskap.

Sverige har den 28 juni 2001 sagt upp konventionen. Uppsägningstiden är ett år. Från den 29 juni 2002 kommer därför förlust inte att inträda när en fransk medborgare blir svensk.

Barn kan först efter framställan därom och medgivande från vederbörlig fransk myndighet självständigt förlora franskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Bestämmelser saknas. Efter vissa av fadern vidtagna åtgärder kan dock en förlust av medborgarskapet utsträckas till att omfatta även dennes minderåriga barn, dock endast om också då hans hustru samtidigt omfattas.


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6704
 
Referens:
Migrationsverket,
Frankrike. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Frankrike, Fransmän