Medborgarskapsenheterna
Norrköping : SIV, Region mitt, 1995-10-01
 


Tjeckien. Medborgarskap

Lag 1992-12-29

Myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1993-01-01

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar tjeckiskt medborgarskap om en av föräldrarna är tjeckisk medborgare. Barn födda i Tjeckien vars föräldrar är statslösa förvärvar tjeckiskt medborgarskap under förutsättning att en av föräldrarna har permanent bosättning i Tjeckien.

Förvärv genom adoption

Adoptivbarn, vars åtminstone ena adoptivförälder är tjeckisk medborgare, förvärvar tjeckiskt medborgarskap samma dag som domstolsbeslut om adoption träder i kraft

Självständig förlust

Förlust inträder automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap efter egen ansökan (se även under egna noteringar).

Förlust som biperson

Bestämmelser om barns förlust av medborgarskap när förälder automatiskt förlorar sitt medborgarskap saknas.

Egna noteringar

Myndig person kan efter ansökan befrias från tjeckiskt medborgarskap om han inte är permanent bosatt i Tjeckien och har förvärat annat medborgarskap före den 1 januari 1993 eller fått löfte om annat medborgarskap. Barn under 15 år, som omfattas av förälders befrielseansökan, förlorar tillsammans med denne.

Person som varit bosatt utomlands i minst tio år kan avge en förklaring att han vill avstå från sitt tjeckiska medborgarskap.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1995-10-01
Dokumentnr:
4999
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Tjeckien. Medborgarskap,
1995-10-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Tjeckien, Tjecker